Webbshop

Digitalt: Funktionsmedicinsk Tidskrift - Nr 5 - 2019 - Kollagen

Digital publikation i bläddringsbart format på såväl dator, läsplatta som mobil.

Funktionsmedicinsk Tidskrift är Sveriges ledande hälsotidning som kommer ut 6 gånger per år med cirka 44 fullspäckade sidor i varje nummer. Vi vänder oss till dig som yrkesarbetar inom hälsa eller det medicinska fältet samt till dig som för egen skull söker vetenskapligt underbyggd hälsokunskap och inspiration bortom ytliga löpsedlar och tvärsäkra råd. Med spännande teman, längre artiklar och hälsotips i vardagen vägleder vi till optimal hälsa.

Observera att detta nummer är en digital, bläddringsbar utgåva som du kan läsa på dator, läsplatta eller mobil.