Webbshop

Alumnidag Funktionsmed. Vårdutbildningar 6 feb 2021 - Utbildningscenter

Alumnidagen lördagen den 6 februari kl 10.00 - 16.30 vänder sig till dig som läst något av Funktionsmedicinska Vårdutbildningars program inom kost- och hälsocoachning eller funktionsmedicin.

Denna bokning avser plats på vårt utbildningscenter i Danderyd (i dagsläget max 5 deltagare). Lunch ombesörjs och bekostas på egen hand. Det finns flera restauranger i närområdet och det går också bra att värma medhavd mat i köket på vårt utbildningscenter.

Program

09.30 – 10.00 Mingel (på plats / via Zoom)
10.00 – 10.15 Välkomna och upplägg för dagen - Jonas Bergqvist / Peter Martin
10.20 – 10.50 Hypoklorhydri ur ett kliniskt perspektiv - Linus Mårtensson (20 min + 10 min frågor)
10.55 – 11.25 Optimala träningsprogrammet på kom-igång-nivå - Jonas Bergqvist (20 min + 10 min frågor)                       
11.30 – 12.00 Kostfonden och aktuella koststudier - Ann Fernholm (20 min + 10 min frågor)
12.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 14.30 Nyheter från Funktionsmedicinska Vårdutbildningar - Jonas Bergqvist
14.30 – 15.30 Huvudföreläsning Funktionsmedicinskt patientfall - Peter Martin (45 min + 15 min frågor)
15.30 – 16.00 Eftermiddagspaus
16.00 – 16.30 Föreläsning (20 min + 10 min frågor) - Peter Martin
16.30 SLUT