Webbshop

Alumnidag Paleo Institute / FMI 6 mars 2021 - via Zoom

Alumnidagen lördagen den 6 mars kl 10.00 - 16.30 vänder sig till dig som läst något av Paleo Institutes eller Funktionsmedicinska Institutets program till Kost- & Hälsocoach, Personlig Tränare eller Funktionsmedicinsk Terapeut.

Denna bokning avser deltagande via Zoom. Länk till Zoom-rummet mailas ut någon vecka före alumnidagen.

Program

09.30 – 10.00 Mingel (på plats / via Zoom)
10.00 – 10.15 Välkomna och upplägg för dagen Jonas Bergqvist
10.20 – 10.50 Jordning i teori och praktik (20 min + 10 min frågor) Annika Åstrand
10.55 – 11.25 Klientfall – ett detektivarbete efter de verkliga orsakerna
(20 min + 10 min frågor) Petra Boumedienne
11.30 – 12.00 Optimala träningsprogrammet på kom-igång-nivå  
(20 min + 10 min frågor) Jonas Bergqvist

12.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 14.30 Nyheter från Paleo Institute / Funktionsmedicinska Institutet Jonas Bergqvist
14.30 – 15.30 Födoämnesintoleranser (45 min + 15 min frågor) Jonas Bergqvist
15.30 – 16.00 Eftermiddagspaus
16.00 – 16.30 Upgrit Produktnyheter och Partnerprogram 
(20 min + 10 min frågor) Petra Boumedienne
16.30 SLUT